QUI SOM i QUÈ FEM ...

La Comissió Consum KM zero Sabadell és una iniciativa d’un grup de persones de Sabadell amb la voluntat de millorar la societat catalana i augmentar la seva sobirania, mitjançant la participació ciutadana i el compromís amb valors socials com la igualtat, la democràcia, la justícia, la responsabilitat social i la sostenibilitat ambiental. Més concretament, el seu objectiu és estendre els valors d’un consum responsable/conscient i de proximitat tenint com a eines la informació, la col·laboració amb el teixit social i empresarial del país i l’apoderament de la ciutadania en el seu paper com consumidor.

En aquest sentit, es considera que la peça clau de la conscienciació i sensibilització sobre la necessitat d’un canvi de model de consum és la creació de coneixement i de criteri a l’hora de consumir. Això ha de permetre als consumidors actuar d’acord amb els seus principis essent part activa de les seves decisions. 

A partir d’aquesta voluntat neix el projecte de fer “Jornades/Fires sectorials” que permeti als habitants de Sabadell poder accedir d’una forma directa a la informació i als agents de cada sector a l’àmbit de Catalunya. D’altra banda, la Jornada/Fira també pretén ser un lloc de trobada dels diferents actors que faciliti la creació de sinergies entre ells i reforçar, així, l’economia local.

Com treballem?

Compartint coneixement i cooperant amb altres grups de treball i iniciatives que es desenvolupen a la ciutat. L’objectiu és teixir una xarxa que tingui presència a tot Sabadell i que faci possible la difusió dels treballs entre els ciutadans, així com la seva participació en les xerrades i actes que s’organitzin. Per això, s’intenta vincular als projectes que duem a terme els diferents agents de la ciutat com les entitats i organitzacions; els mitjans de difusió; les empreses, o les administracions.

Què fem?

Organitzem Jornades/Fires sectorials que acostumen a tenir tres espais diferenciats:

               Un espai on es realitzen xerrades sobre aspectes rellevants del sector/activitat.
               Un espai firal perquè les empreses i entitats puguin contactar amb la ciutadania i mostrar els seus productes i/o serveis.
               Un espai de tallers que permeti al públic conèixer aspectes rellevants dels béns i/o serveis prestats d’una forma lúdica i participativa.